تست خود پنداره کودکان (CSCS)

ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی، پرسشنامه حاضر برای سنجش وضعیت خودپنداره کودکان طراحی شده است، در صورت تمایل بعد از پرداخت هزینه آزمون، کلیه سئوالات را پاسخ دهید. بعد از اتمام آزمون و ثبت نتایج، روانشناسان موسسه تحلیل نتیجه آزمون را به ایمیل شما ارسال می کنند.