Card image
تست سبک های یادگیری (VAK)

ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی، پرسشنامه حاضر برای سنجش روشها و سبک های یادگیری افراد مختلف طراحی شده است، در صورت تمایل بعد از پرداخت هزینه آزمون، کلیه سئوالات را پاسخ دهید. بعد از اتمام آزمون و ثبت نتایج، روانشناسان موسسه تحلیل نتیجه آزمون را به ایمیل شما ارسال می کنند.

تست استفاده بهینه از وقت

آیا زمان به نفع شما کار می کند؟ ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی، پرسشنامه حاضر برای سنجش وضعیت مدیریت زمان طراحی شده است، در صورت تمایل بعد از پرداخت هزینه آزمون، کلیه سئوالات را پاسخ دهید. بعد از اتمام آزمون و ثبت نتایج، روانشناسان موسسه تحلیل نتیجه آزمون را به ایمیل شما ارسال می کنند.

Card image
آزمون غربال برنامه تحصیلی کنکور (3)

داوطلب عزیز برنامه ریزی تحصیلی؛ ضمن تشکر از پاسخگویی به آزمونهای اول و دوم، خواهشمند است به دقت همه سئوالات را بخوانید و نزدیک ترین پاسخ به شرایط خود را انتخاب نمایید. یادآور می شود، در بازه زمانی که احساس خستگی نمی کنید، به سئوالات پاسخ دهید. از آنجا که برنامه ریزی تحصیلی شما بر اساس اطلاعات به دست آمده، خواهد بود، کوشش کنید اطلاعات دقیق تری از وضعیت خود ارائه دهید. ضمناً آزمون دارای مدت زمان می باشد.بنابراین به زمان اختصاص یافته به هر آزمون توجه داشته باشید.

Card image
آزمون غربال برنامه تحصیلی کنکور (2)

داوطلب عزیز برنامه ریزی تحصیلی؛ ضمن تشکر از پاسخگویی به آزمون اول، خواهشمند است به دقت همه سئوالات را بخوانید و نزدیک ترین پاسخ به شرایط خود را انتخاب نمایید. یادآور می شود، در بازه زمانی که احساس خستگی نمی کنید، به سئوالات پاسخ دهید. از آنجا که برنامه ریزی تحصیلی شما بر اساس اطلاعات به دست آمده، خواهد بود، کوشش کنید اطلاعات دقیق تری از وضعیت خود ارائه دهید. ضمناً آزمون دارای مدت زمان می باشد.بنابراین به زمان اختصاص یافته به هر آزمون توجه داشته باشید.

Card image
آزمون غربال برنامه تحصیلی کنکور (1)

داوطلب عزیز برنامه ریزی تحصیلی؛ ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت، سه دسته آزمون جهت شناسایی توانایی ها، محدودیتها، حالات روحی و عادات مطالعه و یادگیری شما طراحی شده است. خواهشمند است به دقت همه سئوالات را بخوانید و نزدیک ترین پاسخ به شرایط خود را انتخاب نمایید. یادآور می شود، در بازه زمانی که احساس خستگی نمی کنید، به سئوالات پاسخ دهید. از آنجا که برنامه ریزی تحصیلی شما بر اساس اطلاعات به دست آمده، خواهد بود، کوشش کنید اطلاعات دقیق تری از وضعیت خود ارائه دهید. ضمناً آزمون دارای مدت زمان می باشد.بنابراین به زمان اختصاص یافته به هر آزمون توجه داشته باشید.