Card image
تست افسردگی بِک (BDI)

این پرسشنامه 21 سئوالی یکی از پرکاربردترین تستهای استاندارد روانشناسی برای سنجش افسردگی در بزرگسالان می باشد. هر سؤال بیان کننده حالتی در شماست. خواهشمند است سؤالات هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید. سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند. بعد از پایان اجرای تست نتیجه آن به همراه تفسیر برای شما قابل مشاهده می باشد.

Card image
تست اضطراب زانک (SAS)

این تست در قالب 20 سؤال چهار گزینه ای، علائم بدنی و عاطفی اضطراب را می سنجد و با رایج ترین ویژگیهای اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ است. لطفاً در هنگام اجرای تست گزینه های نزدیک به حالتهای خود را در طی هفته گذشته انتخاب کنید. بعد از اجرا و تکمیل تست، نتیجه آزمون به همراه تفسیر برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

Card image
پرسشنامۀ وسواس فکری - عملی

پرسشنامه تشخیصی حاضر، انواع وسواس های فکری و عملی را در قالب 42 سئوال مورد سنجش قرار می دهد. عبارات زیر منعکس کنندۀ بسیاری از تجربیات افراد در زندگی روزانۀ آنها می باشد. شماره هایی که احساس می کنید در یک ماه گذشته بیش از همه باعث آزار و اذیت شما شده اند، مشخص کنید