Card image
تست افسردگی بِک (بزرگسالان)

افسردگی زمینه ساز و تشدید کننده بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی است که اگر به موقع شناسایی و درمان نشود علاوه بر این که زندگی فرد را مختل می کند، می تواند مشکلات و بیماریهای مزمن دیگر را در فرد ایجاد نماید. این پرسشنامه 21 سئوالی یکی از پرکاربردترین تستهای استاندارد روانشناسی برای سنجش افسردگی در بزرگسالان می باشد. هر سؤال بیان کننده حالتی در شماست. خواهشمند است سؤالات هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید. سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند. بعد از پایان اجرای تست نتیجه آن به همراه تفسیر برای شما قابل مشاهده می باشد.

Card image
تست اضطراب زانک (بزرگسالان)

اضطراب هم مانند افسردگی زمینه ساز بیماریهای جسمی و روانی متعدد است که اگر به موقع شناسایی و درمان نشود علاوه بر این که زندگی فرد را مختل می کند، می تواند مشکلات و بیماریهای مزمن دیگر را در فرد ایجاد نماید. این تست در قالب 20 سؤال چهار گزینه ای، علائم بدنی و عاطفی اضطراب را می سنجد و با رایج ترین ویژگیهای اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ است. لطفاً در هنگام اجرای تست گزینه های نزدیک به حالتهای خود را در طی هفته گذشته انتخاب کنید. بعد از اجرا و تکمیل تست، نتیجه آزمون به همراه تفسیر برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

Card image
تست اضطراب امتحان

این تست ابزاری است که میزان اضطراب شما را در روزهای قبل یا حین جلسه امتحان می سنجد. با اجرای این تست در مورد شدت اضطراب امتحان و اینکه آیا در حد بیماری است یا نه، اطلاعاتی به دست می آورید. لطفاً جملات زیر را بدقت بخوانید و یکی از چهار گزینه را که به بهترین وجه ممکن حالتهای شما را بیان می کند، انتخاب نمایید. برای اینکه راحت تر بتوانید به سئوالات زیر پاسخ دهید، خود را در حال انجام یک امتحان فرضی تصور کنید. با توجه به احساسات، افکار و رفتارهایی که در حین امتحان و یا قبل از آن از شما سر می زند پاسخ دهید.