Card image
تست افسردگی بِک (بزرگسالان)

افسردگی زمینه ساز و تشدید کننده بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی است که اگر به موقع شناسایی و درمان نشود علاوه بر این که زندگی فرد را مختل می کند، می تواند مشکلات و بیماریهای مزمن دیگر را در فرد ایجاد نماید. این پرسشنامه 21 سئوالی یکی از پرکاربردترین تستهای استاندارد روانشناسی برای سنجش افسردگی در بزرگسالان می باشد. هر سؤال بیان کننده حالتی در شماست. خواهشمند است سؤالات هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید. سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند. بعد از پایان اجرای تست نتیجه آن به همراه تفسیر برای شما قابل مشاهده می باشد.

Card image
تست اضطراب زانک (بزرگسالان)

اضطراب هم مانند افسردگی زمینه ساز بیماریهای جسمی و روانی متعدد است که اگر به موقع شناسایی و درمان نشود علاوه بر این که زندگی فرد را مختل می کند، می تواند مشکلات و بیماریهای مزمن دیگر را در فرد ایجاد نماید. این تست در قالب 20 سؤال چهار گزینه ای، علائم بدنی و عاطفی اضطراب را می سنجد و با رایج ترین ویژگیهای اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ است. لطفاً در هنگام اجرای تست گزینه های نزدیک به حالتهای خود را در طی هفته گذشته انتخاب کنید. بعد از اجرا و تکمیل تست، نتیجه آزمون به همراه تفسیر برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

تست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن)

ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی، پرسشنامه حاضر برای سنجش انواع وسواس های فکری و عملی طراحی شده است، در صورت تمایل بعد از پرداخت هزینه آزمون، کلیه سئوالات را پاسخ دهید. بعد از اتمام آزمون و ثبت نتایج، روانشناسان موسسه تحلیل نتیجه آزمون را به ایمیل شما ارسال می کنند.