Card image
آزمون غربال برنامه تحصیلی کنکور (1)

داوطلب عزیز برنامه ریزی تحصیلی؛ ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت، سه دسته آزمون جهت شناسایی توانایی ها، محدودیتها، حالات روحی و عادات مطالعه و یادگیری شما طراحی شده است. خواهشمند است به دقت همه سئوالات را بخوانید و نزدیک ترین پاسخ به شرایط خود را انتخاب نمایید. یادآور می شود، در بازه زمانی که احساس خستگی نمی کنید، به سئوالات پاسخ دهید. از آنجا که برنامه ریزی تحصیلی شما بر اساس اطلاعات به دست آمده، خواهد بود، کوشش کنید اطلاعات دقیق تری از وضعیت خود ارائه دهید. ضمناً آزمون دارای مدت زمان می باشد.بنابراین به زمان اختصاص یافته به هر آزمون توجه داشته باشید.